Skip to content
Cart
Your cart is empty. Go to Shop
Menu

Documentatie

Leerlijnendocumentatie

FILOSOFEREN OP SCHOOL biedt verschillende leerlijnen en ontwikkelpaden, evenals lessenschema’s bij bestaande lesmethodes. Ingelogde gebruikers kunnen in het menu rechts de bijbehorende documentatie downloaden. 

Leerlijn Filosoferen en burgerschap

Lessenschema Filosoferen en burgerschap
Document toelichting en verantwoording

Filosoferen bij IPC

Lessenschema filosoferen bij IPC

Filosoferen bij DVS

Lessenschema filosoferen bij DVS 

Trainingsdocumentatie

In de trainingsdocumentatie vind je de naslag van wat er is besproken en gepresenteerd tijdens verschillende trainingen van FILOSOFEREN OP SCHOOL.  
In module 1 lees je de praktische basis terug vanuit de houding van de gespreksleider, de werkwijze in de dialoog en de filosofische vraagstelling. Je vindt hier oefen- en reflectiemateriaal voor je eerste gesprekken. Deze module sluit aan op de training ‘De basis van het filosoferen’.
Module 2 geeft je meer inzicht in het filosoferen met verschillende doelgroepen in het onderwijs, pedagogische handvatten bij de groepsdialoog en tips voor het oefenen van de gespreksleiding. Deze module sluit aan op de verdiepende training ‘Filosoferen in de klas’.
Module 3 en 4 zijn bonusmateriaal en geven inzicht in  de mogelijkheden om de filosofische gespreksleiding in te zetten bij gesprekken met je schoolteam of met ouders.
In de vragen en antwoorden vind je diverse voorkomende vragen en antwoorden over situaties en twijfels die zich kunnen voordoen tijdens het filosoferen op school. 
Alle geraadpleegde en aanbevolen literatuur is weergegeven in de literatuurlijst.

Deze documentatie is uitsluitend toegankelijk voor abonnees.

Naar de modules

Gespreksmaterialen voor team- en oudergesprekken

FOS-Scholing-borging

Teamgesprekken

Onderzoekende, filosofische gesprekken ten behoeve van organisatie- en visieontwikkeling.

FOS Teamtraining

Denken over onderwijswaarden

Onderwijswaarden uitgewerkt voor gesprekken met het team, de MR of op een ouderavond. 

FOS-Contact

Onderzoekend oudergesprek

Voorbereiding voor onderzoekende, oordeels- vrije gesprekken met ouders in vier thema’s

Downloads

Op de pagina downloads vind je handige hulpmiddelen en visuele uitleg zoals de Kunstkijkers en handleidingen voor het filosoferen met jeugdliteratuur. In de lijst rechts staan voor abonnees ook stappenplannen voor het filosofische gesprek in diverse jaargroepen met tips voor participatie-interventies.