Skip to content
Menu

Filosoferen: waarom, wat en hoe

Zelf denken, samen wijzer

FILOSOFEREN OP SCHOOL is een talige, sociale activiteit die het zelfstandig denken activeert. Hierdoor neemt het kritisch luisteren en begrijpen toe, waardoor leervaardigheden verbeteren. Onderzoek wijst uit dat regelmatig filosoferen zelfs het IQ verhoogt. Minstens zo belangrijk is dat door de dialoog de verstandhouding en sfeer in de groep verbeteren. FILOSOFEREN OP SCHOOL is kinderen daadwerkelijk voorbereiden op het leven: waarden onderzoeken, keuzes maken, verschillen erkennen en oordelen uitstellen.

FILOSOFEREN OP SCHOOL is ook:
  • leerkrachten die hun kinderen echt leren kennen en samen met hen de wereld en het leven onderzoeken;
  • meesters en juffen die durven erkennen dat zij niet alles (kunnen en hoeven) weten;
  • vertrouwen in de wijsheid van kinderen en volwassenen, in inzichten en onverwachte ideeën en in vragen die belangrijker zijn dan antwoorden.
  • een team dat blijft ontwikkelen, met elkaar het gesprek aangaat en grenzen verlegt.

Meer weten?

Wil je weten wat FILOSOFEREN OP SCHOOL voor jouw school kan betekenen? Heb je een specifieke vraag over de inbedding in jullie onderwijs of werk je met een speciale doelgroep? Neem gerust contact op voor een kennismaking.

Denken in dialoog, hoe doe je dat?

Aan de hand van filosofische vragen ga je met elkaar in gesprek, op zoek naar inzicht en wijsheid. Vragen die uitnodigen tot onderzoek, omdat er geen eenduidig antwoord op bestaat of omdat er juist veel antwoorden mogelijk zijn. Voorbeelden:

  • Is alles deel van een groter geheel?
  • Wat is beter: een geheim bewaren of de waarheid vertellen?
  • Wanneer heeft iemand gevoel voor humor?
  • Wat is ontelbaar?

Door ervaringen, ideeën en kennis te delen en elkaar kritisch te bevragen ontstaat het ‘zelfstandig denken in dialoog. De deelnemers ontmoeten elkaar in het niet-weten maar wel willen begrijpen, en dat levert nieuwe inzichten en eigen betekenissen op.

Werkwijze en houding

Het voeren van een filosofisch gesprek vraagt om een bepaalde werkwijze en vraagstelling. De houding van de gespreksleider is minstens zo belangrijk: niet-weten en niet-oordelen, nieuwsgierig en verwonderd. Die houding en werkwijze verwerf je door een goede training en vooral door te oefenen, te reflecteren en te verbeteren. Wanneer je regelmatig een filosofisch gesprek leidt, herken je steeds makkelijker de filosofische momenten daarin. Je ziet in hoe je een onderwerp en gesprek kunt verdiepen en je ervaart hoe prettig het is om te onderzoeken en na te denken in plaats van direct je mening klaar te hebben. Als gespreksleider verrijk je je pedagogische en didactische vaardigheden, je werk als leerkracht heeft daarvan profijt in alle aspecten.

FILOSOFEREN OP SCHOOL biedt alles wat je nodig hebt om aan de slag te gaan en te blijven.

FOS-overzicht filosoferen