Skip to content
Menu

Filosoferen over muziek: Wat hoor je en wat denk je erbij?

Opzet

In dit gesprek onderzoeken de leerlingen de sfeer, emoties en beelden die muziek kan oproepen. De sketch uit Het Klokhuis is een introductie op deze invalshoek. De startvraag betrekt alle leerlingen individueel bij het onderwerp. Vervolgens is er steeds een muziekfragment te beluisteren voordat een volgende stap in het onderzoek wordt gezet. Tot slot nog een paar filosofische vragen.

Introductie

Bekijk ter introductie de video van de cowboys van Het Klokhuis (NTR) over muziek (link).

Startvraag

Vraag de leerlingen de volgende startvraag in tweetallen of tafelgroepjes te beantwoorden:

 • Word jij weleens vrolijk, droevig of bang van muziek? Kun je een voorbeeld bedenken?
Gespreksregels

Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels in de kring.

Muziekfragmenten beluisteren en bespreken

Luister in de kring naar de volgende geluidsfragmenten en probeer samen de vragen te beantwoorden.
(Elk geluidsfragment duurt 30 seconden.)

Fragment 1

 • Wat hoor je?
 • Wat voel je erbij?
 • Waardoor komt dat?
Fragment 2

 • Wat hoor je?
 • Wat zie je voor je als je deze muziek hoort?
 • Waardoor komt dat?
Fragment 3

 • Wat hoor je?
 • Wat denk je als je deze muziek hoort?
 • Waardoor komt dat?

Filosoferen

Filosofeer aan de hand van (enkele van) de volgende vragen.

 • Wat is muziek eigenlijk?
 • Hoe kan het dat muziek je een gevoel of gedachte geeft?
 • Houden alle mensen van muziek, denk je?
 • Zouden we muziek missen als het er niet was? Wat zouden we dan missen?
Afsluiting 

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting of terugblik.