Skip to content
Cart
Your cart is empty. Go to Shop
Menu

Literatuurverantwoording

Amons-Lievegoed, C. e.a. (2008). Het dilemma van de morele opvoeding. Zeist: Uitgeverij Christofoor.

Anthone, R., E. Janssens, S. Vervoort en J. Knoops (red.) (2006). Peinzen. 49 filosofische vragen voor kinderen. Leuven: Acco.

Bartels, R. (2013). Democratie leren door filosoferen. Denken, dialoog en verschil in de basisschool. Budel: Uitgeverij Damon.

Bartels, R. en M. van Rossum (2009). Filosoferen doe je zo. Leidraad voor de basisschool. Budel: Uitgeverij Damon.

Bas, J. de (2008). Burgerschapsvorming. Jong geleerd, oud gedaan. Visies en instrumenten. Baarn: Uitgeverij Bekadidakt.

Bodegraven, N. (2000). Kinderen en filosoferend ontdekken. Hilversum: Uitgeverij Kwintessens.

Boers, E., J. Kessels en P. Mostert (2002). Vrije ruimte. Filosoferen in organisaties. Amsterdam: Boom.

Brown, B. (2014). De kracht van kwetsbaarheid. Amsterdam: A.W. Bruna Uitgevers.

Byttebier, I. (2002). Creativiteit. Hoe? Zo! Inzicht, inspiratie en toepassingen voor het optimaal benutten van uw eigen creativiteit en die van uw organisatie. Tielt: Lannoo.

Cauffman L. en D.J. van Dijk (2011). Handboek oplossingsgericht werken in het onderwijs. Den Haag: Boom Lemma uitgevers.

Cohen, M. (2003). 101 Filosofische problemen. Rotterdam: Lemniscaat.

Covey, S. (2002). De zeven eigenschappen van effectief leiderschap. Amsterdam- Antwerpen: Uitgeverij Business Contact.

Delfos, M. (2009). Ik heb ook wat te vertellen. Communiceren met pubers en adolescenten. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Delfos, M.F. (2014). Luister je wel naar mij? Gespreksvoering met kinderen tussen vier en twaalf jaar. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Delnoij, J. en W. van Dalen (2003). Het socratisch gesprek. Budel: Uitgeverij Damon.

Dhert, S., K. Hermans, B. Smits en R. Wouters (2013). Leren uit de toekomst. Aan de slag met scenario’s in het onderwijs. Tielt: Uitgeverij LannooCampus.

Eastaway, R. (2008). Creatief denken. 101 manieren om denkpatronen te doorbreken. Baarn: Forte Uitgevers.

Edwards, C., L. Gandini en G. Forman (2005). De honderd talen van kinderen. De Reggio Emilia-benadering bij de educatie van jonge kinderen. Amsterdam: Uitgeverij SWP.

Hellowell E. en P. Jensen (2010). Opvoedwijzer ADD en ADHD. Amsterdam: Hogrefe Uitgevers.

Hendriks, I. (red.) (2004). De wereld in een kiezelsteen. Een filosofische ontdekkingsreis door de jeugdliteratuur. Rotterdam: Lemniscaat.

Kavelin Popov, L. (2005). Het grote deugdenboek voor ouders en kinderen. Groningen: Uitgeverij De Zaak.

Loo, H. van der, J. Geelhoed en S. Samhoud (2012). Kus de visie wakker. Organisaties energiek en effectief maken. Den Haag: Sdu Uitgevers.

Luycx, C. (2015). Opvoeden met Stephen Coveys 7 eigenschappen. Het boek voor ouders en leraren. Amsterdam – Antwerpen: Uitgeverij Business Contact.

Mönks F. en I. Ypenburg (2011). Hoogbegaafdheid bij kinderen. Amsterdam: Uitgeverij Boom.

Niemeijer, M.H., M. Gastkemper en F.H.M. Kamps (red.) (2005). Ontwikkelingsstoornissen bij kinderen. Medisch-pedagogische begeleiding en behandeling. Assen: Van Gorcum.

Peschar, J., H. Hooghoff, A. Dijkstra en G. ten Dam (red.) (2010). Scholen voor burgerschap. Naar een kennisbasis voor burgerschapsonderwijs. Antwerpen – Apeldoorn: Garant.

Phillips, C. (2001). Cafe Socrates. Een frisse kijk op filosofie. Rotterdam: Lemniscaat.

Rondhuis, T. (2002). Jong en wijs. Filosoferen met kinderen. Amsterdam: Uitgeverij Piramide.

Slooter, M. (2009). De vijf rollen van de leraar. Amersfoort: CPS.

Soentgens, J. (2011). Dan pas kun je denken. 20 manieren om te filosoferen. Schiedam: Scriptum.

Veen-Mulders, L. van der, M. Serra, B.J. van den Hoofdakker, R.B. Minderaa (red.) (2010), Sociaal onhandig. De opvoeding van kinderen met PDDNOS en ADHD. Assen: Koninklijke Van Gorcum.