Skip to content
Cart
Your cart is empty. Go to Shop
Menu

Scholing en borging

Traject van scholing en begeleiding

Begeleiding op school is een effectieve manier om het filosoferen op te starten en op de kaart te zetten. Welke begeleiding op school nodig en gewenst is en wat de meest efficiënte inzet is, stemmen we van tevoren af tijdens een persoonlijk gesprek. Op het gesprek volgt een aanbod op maat. 

FILOSOFEREN OP SCHOOL biedt verschillende teamtrainingen, inzetbaar tijdens studiedagen, om het filosoferen te leren en te oefenen.
Tijdens één of meerdere gastlessen in de klas ervaren de kinderen en de leerkracht het filosoferen in de praktijk.

Co-teaching of coaching geeft de leerkracht een steuntje in de rug bij het leren succesvol te filosoferen. Bijvoorbeeld om te leren de participatie en interactie in de groep te verbeteren, meer verdieping in de gesprekken te brengen of een gesprek mooi af te ronden. Coaching is zowel geschikt voor leerkrachten die starten met filosoferen als voor leerkrachten die al enige tijd bezig zijn.

Borging van het filosoferen op school

Na de startfase van training en oefening rijst de vraag hoe het filosoferen een plek krijgt in het curriculum en het schoolprogramma. Ook dat is maatwerk omdat filosoferen verschillende kerndoelen en leerdomeinen beslaat en elke school zijn eigen accenten zal leggen.  Wanneer we deze vragen passend bij de school hebben beantwoord, bestaat er de mogelijkheid om ten behoeve van de kwaliteitsbewaking en continuïteit een jaarlijkse teamtraining en een ronde groepsbezoeken af te spreken. 

Een schoolabonnement geeft bovendien niet alleen toegang tot de les- en gespreksmaterialen, maar ook tot verschillende uitgewerkte leerlijnen, ontwikkelpaden en lessenschema’s aansluitend bij schoolmethodes. Er zijn downloads beschikbaar met visueel overzicht, werkbladen, en handleidingen. Er is een voorbeeld-kwaliteitskaart in te zien.  Ook op die manier zijn continuïteit en kwaliteit gewaarborgd. 

leerkracht met kinderen