Boek ‘Een indiaan als jij en ik’ – Filosoferen over vriendschap met vreemden

Opzet

De vragen bij deze les gaan over vriendschap met vreemdelingen: Is het mogelijk om taal- en cultuurverschillen te overbruggen, elkaar desondanks te leren kennen en vrienden te worden? Het gesprek is geïnspireerd door het boek ‘Een indiaan als jij en ik’, maar ook goed inzetbaar als voorbereiding op de komst van een nieuwkomer in de klas, zoals een vluchteling of asielzoeker.

Beschrijving van het boek

Aïsha is nieuw in de klas. Ze is een indiaan, Boaz weet het zeker. Hij verstaat haar niet, maar haar tekeningen begrijpt hij wel. Vanaf nu is het leuk op school. Totdat papa met een heel nare verrassing komt…

Introductie

Er zijn verschillende introducties mogelijk.

  • Lees bijvoorbeeld het boek, of een deel daarvan voor aan de klas.
  • Neem de op handen zijnde komst van een nieuwe leerling in de klas als aanleiding, vertel waar deze leerling vandaan komt en waarom zij/hij naar Nederland is gekomen.
  • Of benoem dat je aansluit op het thema van de Maand van de Filosofie 2022: ‘Intieme vreemden’, dat gaat over familie, vrienden en je ergens thuis voelen.
Gespreksregels

Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels in de kring.

Filosofische vragen

Denk samen na aan de hand van (enkele van) de volgende vragen.

  • Kun je vrienden zijn met iemand die heel anders is dan jij? Waarom (niet)? Op welke manier?
  • Kun je vrienden zijn met iemand uit een ander land?
  • Kun je vrienden zijn met iemand die een andere taal spreekt?
  • Wat heb je nodig om elkaar te begrijpen?
  • Moet je elkaar eerst kunnen begrijpen om vrienden te kunnen worden? Of begrijp je elkaar juist makkelijker als je vrienden bent?
  • Heb je vrienden nodig om je ergens thuis te voelen?
Afsluiting

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Verantwoording

Titel: Een indiaan als jij en ik
Schrijver: E. Sassen
Uitgever: Leopold, Amsterdam 2018.