Boek ‘Een mooie dag om in een boom te klimmen’ – Filosoferen over protesteren

Aanwijzing voor de gespreksleider

Jeugdliteratuur is een rijke inspiratiebron voor filosofische gesprekken. Andersom zijn gesprekken over boeken een belangrijke motivatie voor het lezen. Onderstaand vind je gespreksvragen die geïnspireerd zijn door het bij deze les aangegeven boek. Je kunt deze vragen natuurlijk ook bij een andere aan- of inleiding gebruiken, of aansluitend bij een boek met dezelfde thematiek. 

Het boek als inleiding op het gesprek

Er zijn verschillende mogelijkheden om een boek als startpunt te gebruiken:

 • Lees het boek in etappes voor aan de groep;
 • Lees een fragment voor aan de groep;
 • Vraag één of meerdere leerlingen een boekbespreking voor te bereiden bij het boek;
 • Presenteer het boek en de inhoud als aanbeveling voor het individueel, zelfstandig lezen. Kijk daarvoor ook op Youtube, waar van veel boeken promoties, trailers of besprekingen te vinden zijn.
Beschrijving van het boek ‘Een mooie dag om in een boom te klimmen’ door J. Jacobs

Manus voelt zich onzichtbaar tussen zijn knappe grote broer, die meisjes zoenles geeft, en zijn schattige kleine broertje, een zakelijk genie. Als hij op een dag een meisje ontmoet dat in een boom klimt om te voorkomen dat die gekapt wordt, besluit hij in een opwelling om achter deze Leila aan te klimmen. Meer en meer mensen horen van hun protest, en voor het eerst in zijn leven voelt Marnus zich belangrijk, al begrijpt hij niet precies waarom. Want wat is werkelijke reden dat Leila de boom wil redden?

Gespreksregels

Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels in de kring.

Filosoferen

Filosofeer aan de hand van (enkele van) de volgende vragen.

 • Wat is protesteren? 
 • Waarom protesteren mensen?
 • Heb jij weleens geprotesteerd? Waartegen protesteerde je? En hoe deed je dat?
 • Vind je het moeilijk of makkelijk om je mening te geven als je het ergens niet mee eens bent?
 • Wat vind je goede redenen om te protesteren?
 • Helpt het om te protesteren? Denk je dat het zin heeft?
 • Is protesteren risicovol? Waarom denk je dat?
 • Zijn er andere manieren waarop je (als kind) je mening kunt geven of invloed kunt uitoefenen?
Afsluiting

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Verantwoording

Titel: Een mooie dag om in een boom te klimmen
Schrijver: J. Jacobs
Uitgeverij: Ploegsma, Amsterdam 2021.