Filosoferen over wat je kunt weten van het verleden

Introductie

Laat de leerlingen in tweetallen of tafelgroepjes nadenken en praten over de onderstaande vragen. Of vraag de leerlingen om individueel hun antwoorden op te schrijven.

  • Wat kun je zeker weten?
  • Hoe weet je of je iets zeker kunt weten?

Inventariseer kort de antwoorden van de groep en ga daarna in de kring om verder te praten aan de hand van de filosofische vragen.

Gespreksregels

Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels in de kring.

Filosofische vragen

Denk samen na aan de hand van (enkele van) de volgende vragen.

  • Wat is het verschil tussen iets denken en iets weten?
  • Wat is het verschil tussen iets weten en iets begrijpen?
  • Wat is het verschil tussen een idee en een feit?
  • Wat kunnen we weten van de geschiedenis?
  • Is geschiedenis wat we denken over het verleden of wat we weten of het verleden? Bestaat geschiedenis uit ideeën of uit feiten?
  • Wat kunnen we weten of de oertijd? Of over de tijd van de dinosauriërs? Waarom denk je dat?
  • Kun je over je eigen geschiedenis alles zeker weten? Hoe komt dat?
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.
Vraag de leerlingen ter verwerking om op te schrijven over welk geschiedenisonderwerp of over welke periode zij meer zouden willen weten en waarom. Verzamel de onderwerpen op het prikbord of de leerwand. Neem de suggesties van de leerlingen eventueel mee in je voorbereiding van volgende project- of lesonderwerpen.