Gedicht ‘Gebed (voor God?)’ – Filosoferen over God

Introductie

Lees ter introductie het gedicht ‘Gebed (voor God?)’ van K. Meinderts voor uit de bundel ‘Heel de wereld wordt wakker’ (pag. 51) of uit de bundel ‘Tikken tegen de maan’ (pag. 77). Of vraag één van de leerlingen om het gedicht voor te lezen.

Gespreksregels

Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels in de kring.

Filosofische vragen

Filosofeer aan de hand van (enkele van) de volgende vragen.

  • Doe jij weleens een gebedje?
  • Wie of wat is God?
  • Kun je filosoferen over God? Mag je filosoferen over God?
  • Bestaat er één God of zijn er meerdere goden? Waarom denk je dat?
  • Hoe kan het dat er verschillende godsdiensten zijn?
  • Waarom vinden mensen het soms moeilijk elkaars godsdienst te accepteren?
  • Hoe kan het dat er mensen zijn die niet in God geloven?
  • Waarom maakt God niet alles in orde op de wereld?
  • Kunnen we echt weten wie God is?
Afsluiting

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Verantwoording

Gedicht: K. Meinderts
uit: ‘Tikken tegen de maan’ (J. van Leeuwen, red.)
Ons Erfdeel, Rekkem 2010.

of uit: ‘Heel de wereld wordt wakker (J. Robben, red.)
Uitgeverij Gottmer, Haarlem 2022.