Filosoferen over homoliefde

Aanwijzing voor de gespreksleider

De lessen rondom seksuele en relationele vorming zijn voor de meeste kinderen (en gespreksleiders) spannend en het vraagt moed om daarover in gesprek te gaan. Lacherigheid, schaamte en schroom om mee te praten horen daarbij. Des te belangrijker is het om de dialoog, waarin gezamenlijk onderzoek en respect voor verschillende ideeën centraal staan, te waarborgen. Let daarom goed op de gespreksregels, moedig leerlingen aan om mee te doen, maar geef ze ook de ruimte om te zwijgen en te luisteren. Begrens waar nodig, bijvoorbeeld als er heel persoonlijke voorbeelden gedeeld worden die niet voor alle oren bestemd zijn of wanneer de grenzen van een veilig en prettig gesprek overschreden dreigen te worden.

Toelichting

Het normaliseren van homoliefde is in sommige (sub)culturen problematisch. Leerlingen kunnen van huis uit meekrijgen dat homoliefde onacceptabel of abnormaal is. In dit gesprek gaat het er niet om te oordelen, niet over homoliefde en niet over de reacties daarop. Dat kan lastig zijn voor de gespreksleider, maar het is van groot belang dat je daarin de leerlingen een voorbeeld geeft. Vooroordelen kunnen wel onderwerp van onderzoek zijn: Waarom denk je dat? Waar komt die gedachte vandaan? Wat kan er gebeuren als je er anders over denkt?

Introductie

Bekijk ter introductie hier de korte animatiefilm ‘In a heartbeat’ (4 min.).
Vraag na afloop of de leerlingen hebben begrepen waar de film overgaat.

Gespreksregels

Leid het filosoferen in. Benoem de kwetsbaarheid van het onderwerp. Spreek duidelijke gespreksregels af.

Filosofische vragen

Denk samen na naar aanleiding van (enkele van) de volgende vragen.

  • Wat betekent homo? Wat betekent hetero?
  • Kun je zelf kiezen op wie je verliefd wordt?
  • Kan iemand zelf bepalen of zij of hij homo of hetero is?
  • Is er een verschil tussen homoliefde en heteroliefde? Wat is het verschil? Of: waarom niet?
  • Reageren mensen/kinderen anders op homoliefde dan op heteroliefde?
    Waar merk je dat aan?
Afsluiting

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Bron

‘In a Heartbeat’- Korte animatiefilm van Beth David en Esteban Bravo (2017).