Filosoferen over horen en luisteren

Introductie

Laat de leerlingen eerst de onderstaande startvragen individueel, op papier beantwoorden.

  • Wat is het verschil tussen horen en luisteren?
  • Welke dingen kun je horen zonder te luisteren?
  • Kun je ook luisteren zonder te horen?

Inventariseer de antwoorden (zonder doorvragen of reageren op elkaar) en ga daarna in de kring.

Gespreksregels

Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels in de kring.

Filosofische vragen

Denk samen na aan de hand van (enkele van) de onderstaande vragen.

  • Is het moeilijk om echt te luisteren? Waarom?
  • Betekent luisteren dat je precies moet doen wat een ander zegt? Waarom (niet)?
  • Wordt er wel eens niet goed naar jou geluisterd? Wat gebeurt er dan? Hoe voel je je dan?
  • Is het belangrijk om elkaar te begrijpen? Waarom is dat belangrijk?
  • Wat gebeurt er als je elkaar niet goed begrijpt?
  • Hoe kun je iemand toch begrijpen, als je elkaar niet verstaat?
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Ter verwerking kunnen de leerlingen een spelletje ‘Hints’ spelen met spreekwoorden. Dat kan in kleine groepjes (tafelgroepjes) of klassikaal. De leerlingen die uitbeelden, kunnen een spreekwoord kiezen uit het werkblad onder deze link. (Als het raden van de spreekwoorden erg moeilijk blijkt te zijn, kun je het werkblad kort weergeven op het smartboard. De leerlingen hebben dan de spreekwoorden waarom het gaat dan op het netvlies.)
Vinden de leerlingen spannend om voor de groep te staan, of zijn ze onbekend met ‘Hints’, dan kun je als leerkracht eerst zelf een paar spreekwoorden uitbeelden en vervolgens enkele leerlingen vragen.
Ga eventueel tot slot in op de betekenis van de spreekwoorden: begrijpen de leerlingen waar het spreekwoord over gaat?