Filosoferen over empathie

Introductie

Kijk ter inleiding naar de animatie uit Het Klokhuis, ‘Wat is empathie?’, op SchoolTV.
Vraag één of twee leerlingen om na afloop samen te vatten wat zij hebben gezien.

Gespreksregels

Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels in de kring.

Filosofische vragen

Filosofeer aan de hand van (enkele van) de volgende vragen.

  • Leef jij je in als je tv kijkt, zoals in het filmpje? Kun je een voorbeeld geven?
  • Voel je ook mee als je emoties ziet in het echte leven, bijvoorbeeld bij je familie of vrienden?
  • Weet of zie je altijd wat een ander voelt? Waarom (niet)? Of: op welke manier?
  • Kun je echt begrijpen hoe een ander zich in een bepaalde situatie voelt?
  • Is het moeilijk om niet te oordelen over de emoties van een ander?
  • Denk je dat de ene mens gevoeliger is dan de ander? Hoe kan dat?
  • Kan iemand teveel of te weinig inlevingsvermogen (empathie) hebben? Wat gebeurt er dan?
  • Wanneer is inlevingsvermogen onmisbaar?
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.
Ter verwerking kunnen de leerlingen een cartoon tekenen over inlevingsvermogen, bijvoorbeeld over wat er gebeurt als je heel veel of juist heel weinig inlevingsvermogen hebt. Hoe zou het zijn als je met altijd met iedereen meevoelde? Of als je nooit begrijpt wat iemand voelt? Maak daarvoor eventueel gebruik van het werkblad onder deze link.