Filosoferen over inspiratie

Introductie

Bekijk ter introductie de sketch van de vrachtwagenchauffeuses uit Het Klokhuis (NTR) over inspiratie (link).

Startvraag

Laat de leerlingen in tweetallen of tafelgroepjes een definitie formuleren voor het begrip inspiratie. Vraag ze samen een antwoord op te schrijven op de startvraag:

  • Wat is inspiratie?

Maak vervolgens een woordspin op het digibord en verzamel daar de antwoorden van de verschillende groepjes.

Gespreksregels

Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels in de kring.

Verdiepingsvragen

Denk vervolgens samen na aan de hand van (enkele van) de volgende vragen.

  • Waarvoor is inspiratie nodig? Heeft inspiratie alleen met kunst te maken?
  • Heeft iedereen inspiratie wel eens inspiratie nodig?
  • Wat gebeurt er met je als je inspiratie hebt? Wat voel of denk je dan?
  • Waar komt inspiratie vandaan?
  • Kan je je door alles ge├»nspireerd voelen? Waar hangt dat vanaf?
  • Door wat of wie word jij ge├»nspireerd?
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Ter verwerking kunnen de leerlingen een moodboard maken van wat hen inspireert: een collage van afbeeldingen uit kranten en tijdschriften.