Filosoferen over meningen

Introductie

Deze les gaat over meningen, over waar ze vandaan komen en of ze kunnen veranderen. Benoem dit onderwerp bij de groep.
De startvraag bij deze les luidt:

  • Wat is het verschil tussen een feit en een mening?

Laat de leerlingen deze vraag in tafelgroepjes of tweetallen te beantwoorden en bespreek vervolgens klassikaal de uitkomsten.
Test de gevonden definities vervolgens aan de hand van de volgende Kahoot!-quiz. Kunnen de leerlingen bij deze uitspraken bepalen of het om een feit of een mening gaat?

Gespreksregels

Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels in de kring.

Filosofische vragen

Filosofeer aan de hand van (enkele van) de onderstaande vragen.

  • Heb jij een eigen mening over onderwerpen die je belangrijk vindt? Of heb je vaker geen mening?
  • Waar komen de meningen die jij hebt vandaan?
  • Heeft iedereen een andere, eigen mening? Hoe kan dat?
  • Kan iets wat je van anderen hoort jouw mening zijn? Op welke manier? Of: waarom niet?
  • Kan je mening veranderen? Waardoor?
  • Mag je altijd zeggen wat jouw mening is? Wanneer wel en wanneer niet? Waarom?
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.
Ter verwerking kunnen de leerlingen – individueel of samen – een poster of insta-quote maken waarop zij een mening kort en krachtig verwoorden. Kies eventueel eerst een (actueel) gezamenlijk thema of uitgangspunt, dat geeft houvast. Een korte brainstorm of mindmap levert idee├źn. Daag de leerlingen daarna uit om zo spitsvondig mogelijk hun mening te verwoorden – met tact en de nodige humor. Kijk voor inspiratie bij www.Loesje.nl. De quote of poster vormgeven kan op www.canva.com.