Prentenboek ‘Het verlegen vogeltje’ – Filosoferen over misverstanden

Beschrijving van het prentenboek ‘Het verlegen vogeltje’ door J. Schutte

Het is een herrie van jewelste in het bos: alle vogels zijn luid fluitend een nestje aan het bouwen. De kleine groenling nog niet. Hij is te verlegen om het groenlingvrouwtje te vragen of ze met hem een nestje wil beginnen. Hij vraagt de merel om hulp, maar met al dat gesnater verstaat zij hem helemaal verkeerd! En de kauw hoort ook iets heel anders dan wat de merel zegt. En de roek verstaat de kauw weer niet… Al snel vliegt iedereen in een lange slinger door het bos, over de wei, het landgoed en naar het strand. Met helemaal achteraan de verlegen groenling. Komt het nog goed?

Introductie

Lees ter introductie het prentenboek ‘Het verlegen vogeltje’ voor aan de groep.

Gespreksregels

Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels in de kring.

Filosoferen

Denk samen na aan de hand van enkele van de volgende vragen.

  • Heb jij weleens iemand verkeerd begrepen? Wat begreep je verkeerd? En wat gebeurde er?
  • Hoe voel je je als je iets of iemand verkeerd begrijpt?
  • Waarom is het soms moeilijk om elkaar te begrijpen?
  • Kan verlegenheid ervoor zorgen dat je elkaar verkeerd begrijpt?
  • Hoe komt het dat je soms verlegen bent? Is iedereen weleens verlegen?
  • Is het erg als je iemand verkeerd begrijpt, als er een misverstand is?
  • Kan het ook grappig zijn om elkaar verkeerd te begrijpen? Kun je een voorbeeld bedenken?
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting. Speel ter verwerking het kringspel fluisterslang. Fluister een zin in het oor van de leerling die links van je zit (zin 1, bijvoorbeeld: ‘Willen alle vogels een nestje bouwen?’). Fluister vervolgens ook een zin in het oor van de leerling die rechts van je zit (zin 2, bijvoorbeeld: ‘Sommige vogels wonen in een huisje.’) Laat de leerlingen de zin fluisterend doorgeven tot ze zijn uitgekomen bij twee naast elkaar zittende leerlingen aan de overkant van de kring (spreek van tevoren af welke leerlingen dat zijn). Welke zinnen zijn eruit gekomen? Klopt het nog?