Knagende vraag: Wanneer ben je oud genoeg voor een mobiele telefoon?

Welke vragen stellen kinderen aan zichzelf en hun omgeving? Daarom gaat het bij de knagende vragen. Deze lessen hebben geen verhaal, gedicht of spel als inleiding, maar vertrekken direct vanuit de knagende vraag. De kinderen mogen spontaan reageren op de vraag. Vervolgens is er een aantal hulpvragen die in opbouw toewerken naar een genuanceerd antwoord op de knagende vraag.
In de afronding formuleert de gespreksleider een gezamenlijk antwoord of conclusie voor de groep.

Inleiding en gespreksregels

Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels in de kring.

Eerste reacties

Leg de knagende vraag voor aan de groep: Wanneer ben je oud genoeg voor een eigen mobiele telefoon? Herhaal de vraag een keer.
Geef de leerlingen de tijd voor eerste, spontane reacties. Observeer of er uitwisseling ontstaat en of de leerlingen inhoudelijk reageren op elkaars ideeën en antwoorden. Moedig ze aan om te twijfelen, elkaar vragen te stellen en eigen ideeën te formuleren.

Wanneer je merkt dat de spontane reacties opraken, het gesprek vastloopt of er een smal denkspoor ontstaat, kun je de kinderen uitnodigen voor nader onderzoek: Laten we proberen verder te filosoferen met de vragen die ik heb meegenomen.

Filosoferen

Denk samen na aan de hand van enkele van de volgende vragen. Kies vragen die aanhaken bij de dialoog die al in de groep is ontstaan.

  • Wie heeft een eigen telefoon? Waar gebruik je die voor? Wat doe je ermee?
  • Als je geen eigen telefoon hebt, zou je er dan wel één willen hebben?
  • Hebben kinderen een mobiele telefoon nodig? Waarvoor? Of: waarom niet?
  • Kun je te jong zijn voor een mobiele telefoon? Waarom vind je dat?
  • Is een mobiele telefoon goed voor je?
  • Wat is de beste leeftijd om met een mobiele telefoon te beginnen?
  • Bestaat er een leeftijd waarop je niet meer zonder telefoon kunt leven? Waarom denk je dat?
Samenvatting en conclusie

Vat kort samen wat er in het gesprek is genoemd, als antwoord op de vraag ‘Wanneer ben je oud genoeg voor een mobiele telefoon’?