Gedicht ‘Lowie’ – Filosoferen over namen

Introductie

Lees ter introductie het gedicht ‘Lowie’ van J. Wieslander voor, uit de bundel ‘Jij en ik en mijn rode fiets’ (Querido, 2010). Doe dat eventueel twee keer, zodat alle leerlingen het goed kunnen volgen. 

Heb je het boek niet beschikbaar, speel dan het namenspel uit de verwerkingsopdracht bij aanvang van de les in plaats van ter afsluiting.

Gespreksregels

Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels in de kring.

Filosofische vragen

Filosofeer samen aan de hand van (enkele van) de volgende vragen.

  • Ken je iemand die dezelfde naam heeft als jij? Hoe vind je dat?
  • Wie heeft jouw naam bedacht? Weet je waarom je zo heet?
  • Waar komen namen vandaan?
  • Heeft iedereen een naam? Hoe weet je dat?
  • Als je je naam verandert, ben je dan nog jezelf?
  • Wat zou er gebeuren als iemand geen naam had?
  • Wat zou er gebeuren als iedereen dezelfde naam had?
Afsluiting

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.
Ter verwerking kun je een namenspel spelen.

Bij de jongste kinderen (groep 1-2) kun je met een zacht foambal in de kring overgooien. De leerkracht noemt steeds de naam van de ballengooier en daarna van de vanger: “Ilyas gooit de bal naar Tessa.” Degene die de bal in handen heeft, gooit deze vervolgens naar de genoemde leerling.
Eerst kunnen de kinderen door een hand op te steken aangeven bij wie de naam hoort. Later in het spel kun je proberen of de kinderen al zelf weten welke naam bij wie hoort.

Oudere kinderen (groep 3-4) kunnen de namendans spelen. Dit lijkt enigszins op ‘Ik ga op reis en ik neem mee’. De leerkracht begint, noemt zijn of haar naam en maakt er een beweging bij. Iedereen doet dit na. Vervolgens doet elke speler/leerling dit de kring rond: zijn of haar naam noemen en een beweging maken, wat de groep steeds herhaald. In de volgende ronde moet iedere volgende speler de namen van alle voorgangers herhalen met de bewegingen daarbij. Klopt het niet, dan ben je af. Degene die het het langst volhoudt, wint.

Verantwoording

Gedicht: J. Wieslander
Vertaling: H. Hagen, M. Hagen, M. Törnqvist
uit: ‘Jij en ik en mijn rode fiets’
Querido, Amsterdam 2010.