Filosoferen over Nederlanders

Toelichting

Deze les sluit aan bij een lessen of projecten rondom de geschiedenis van Nederland en het ontstaan van de Republiek. Het gaat in deze les om de vraag of er aspecten zijn die Nederlanders kenmerken en of je een Nederlander ergens aan kunt herkennen. Daarnaast laat het de leerlingen nadenken over de concrete vraag wat maakt dat iemand Nederlander is. Dankzij de grote diversiteit in de Nederlandse bevolking zijn dat interessante vragen.

Startvragen

Stel de startvragen voorafgaand aan het kringgesprek. De kinderen krijgen een even denktijd (individueel, in stilte) om de startvragen (op papier) te beantwoorden. Inventariseer kort de antwoorden.

 • Wanneer (in welke situatie) voel je je een Nederlander?
 • Waardoor komt dat?
 • Wat voel je dan?

Filosofische vragen

Denk in de kring samen na over (een of meerdere van) de volgende vragen.

 • Wat is een Nederlander?
 • Wat bepaalt of iemand een Nederlander is?
 • Kun je een Nederlander ergens aan herkennen?
 • Is het belangrijk welke nationaliteit je hebt? Waarom (niet)?
 • Bepaalt het land waar je woont, wie je bent?
 • Heeft de geschiedenis van je land iets met jou te maken? Zo ja, op welke manier? Of: waarom niet?
 • Kun je bij meerdere landen horen?
 • Is dit een lastig onderwerp om over na te denken en te praten? Waarom (niet)?
Afsluiting

Sluit het gesprek af met een samenvatting en een korte evaluatie over het verloop.

Speel ter verwerking het spel ‘Wie ben ik’ over bekende Nederlanders van vroeger en nu.
Een van de leerlingen spreekt met de leerkracht af welke BN’er zij of hij is. Als de leerling terugkomt stelt de groep vragen die de leerling slechts met ‘ja’ of ‘nee’ mag beantwoorden, totdat duidelijk is om welke BN’er het gaat. Het spel kan ook in tweetallen of tafelgroepjes gespeeld worden.