Prentenboek ‘Het hele soepzootje’ – Filosoferen over het begin van de wereld

Opzet

Lees het prentenboek voor of bekijk een digitale versie op Youtube.

Beschrijving van het boek ‘Het hele soepzootje’ door F. Bal

Het is vol op deze planeet, met mensen, dieren en planten. Het hele soepzootje.
Heel lang geleden was er niets. Geen aarde en geen hemel, geen donker en geen licht. Hoe is de aarde ontstaan? En de zon en de maan? Hoe kwam de mens op aarde?

Gespreksregels

Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels. Benadruk dat er bij het filosoferen altijd verschil van mening mag bestaan, ook over theorieën rondom het bestaan van de aarde. Wees extra zorgvuldig bij het begeleiden van het gesprek en de leerlingen wanneer er verschillende geloofsovertuigingen bestaan in de groep.

Filosofische vragen

Filosofeer samen aan de hand van (enkele van) de volgende vragen:

  • Heeft de aarde een begin?
  • Zijn er andere verhalen (dan in het boek) over het begin van de aarde? Ken je zo’n ander verhaal?
  • Hoe kan het dat er verschillende verhalen bestaan over het begin van de aarde?
  • Kunnen we precies weten hoe de aarde is ontstaan? Hoe kun je dat weten? Of: waarom niet?
  • Is het moeilijk om over het begin van de aarde na te denken? Waarom (niet)?
  • Is het belangrijk om te weten hoe de aarde is begonnen? Waarom (niet)?
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.
Ter verwerking kunnen de leerlingen in groepjes een collage maken van ‘het hele soepzootje’. Geef een cirkelvorming papier (groen of blauw) en laat de leerlingen daarop afbeeldingen plakken van mensen, dieren, planten en dingen die deel uitmaken van de aarde.

Verantwoording

Titel: Het hele soepzootje
Schrijver: F. Bal
Uitgeverij: Gottmer, Haarlem 2018.