Filosoferen over ontelbaar en oneindige getallen

Introductie

Vraag de leerlingen om in tweetallen bij wijze van start het grootste getal op te schrijven dat zij kunnen bedenken. Geef de leerlingen hiervoor identieke strookjes papier. Zet een time-timer of wekker voor deze opdracht (bijvoorbeeld op 5 minuten) en stop zodra de tijd op is. Inventariseer welke getallen er zijn gevonden. Leg de uitgeschreven getallen in het midden van de gesprekskring.

Gespreksregels

Ga met de leerlingen in de kring. Leg de uitgeschreven getallen in het midden van de gesprekskring.
Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels in de gesprekskring.

Filosoferen

Denk samen na aan de hand van (enkele van) de volgende vragen.

  • Denk je dat het grootste getal dat jullie konden bedenken, ook het grootste getal is dat bestaat?
  • Hoe kun je weten wat het grootste getal is?
  • Is het grootste getal een oneindig getal?
  • Is het grootste getal telbaar of ontelbaar?
  • Zou je oneindig kunnen doortellen?
  • Welke dingen zijn telbaar? En welke dingen zijn ontelbaar?
  • Wat betekent ontelbaar precies? Zijn er verschillende betekenissen mogelijk?
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.
Er zijn bij dit verschillende verwerkingsopdrachten mogelijk. De leerlingen kunnen hun strookjes met getallen achter elkaar leggen of opprikken op de leerwand, om tot een nog veel groter getal te komen. Ze kunnen dit getal eventueel met extra strookjes uitbreiden.
Eveneens op de leerwand kan de groep twee fotoverzamelingen maken (knipsels uit kranten en tijdschriften) van dingen die telbaar en dingen die ontelbaar zijn.
Met stoepkrijt kunnen de leerlingen superlange getallen op het schoolplein schrijven of een oneindige hinkelbaan met getallen tekenen.