Filosoferen over pesten en plagen

Aanwijzing voor de gespreksleider

Wees er alert op dat er tijdens het gesprek geen praktijkvoorbeelden uit de klas besproken worden. Het gesprek zou niet moeten gaan over specifieke en bij naam/gezicht bekende kinderen. Ga voorzichtig om met voorbeelden die er mogelijk gegeven worden en probeer ze te veralgemeniseren om steeds weer bij het filosofisch onderzoek uit te komen.

Introductie

Bekijk ter introductie de video ‘Anansi de spin – Pestkop’ op SchoolTV (link).

Gespreksregels

Ga vervolgens in de kring. Leid het filosoferen in en spreek duidelijke gespreksregels af.

Filosofische vragen

Denk samen na aan de hand van (enkele van) de volgende vragen.

  • Wat is pesten? Wat doet iemand die pest?
  • Is pesten hetzelfde als ruzie?
  • Is pesten hetzelfde als plagen?
  • Is het erg om gepest te worden? Waarom (niet)?
  • Weet de meester of juf altijd wat er gebeurt, en wie er gepest wordt? Waarom (niet)?
  • Kun je er iets aan doen als je gepest wordt?
  • Kan de groep er iets aan doen als iemand gepest wordt?
  • Wie kan pesten stoppen? Op welke manier?
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting. Gekoppeld aan deze samenvatting en aan de inzichten die je hebt opgedaan in het gesprek, kun je met de leerlingen afspraken maken over hoe jullie zullen omgaan met pesten en plagen in de groep. Ter verwerking kunnen de leerlingen deze afspraken, ieder voor zich, tekenend en schrijvend in beeld brengen.