Filosoferen over rekening houden met een ander / compromissen

Startvragen

Laat de leerlingen eerst de startvragen individueel, op papier, beantwoorden:

  • Zijn alle mensen evenveel waard?
  • Zijn alle anderen (mensen, kinderen) net zo belangrijk als jijzelf? Waarom (niet)?

Inventariseer vervolgens de antwoorden (zonder door te vragen of te reageren op elkaar) en praat daarna in de kring verder aan de hand van de filosofische vragen.

Gespreksregels

Benoem bij aanvang van het filosoferen de gespreksregels in de kring.

Filosofische vragen

Filosofeer aan de hand van (enkele van) de volgende vragen:

  • Wat betekent ‘rekening houden met een ander’?
  • Waaraan merk je dat mensen (kinderen) rekening houden met elkaar?
  • Is rekening houden met een ander hetzelfde als respect?
  • Kun je rekening houden met een ander en met jezelf tegelijkertijd?
  • Kun je teveel rekening houden met een ander? En te weinig?
  • Wat gebeurt er als mensen geen rekening houden met elkaar?

Bonusvragen

Stel deze vragen alleen wanneer het woord ‘compromis’ bekend is bij in ieder geval een aantal van de kinderen.

  • Wat is een compromis? Hou je bij een compromis rekening met een ander?
  • Wanneer is het beter om geen compromis te sluiten?
Verwerkingsopdracht

Doe een compromissen-bingo met de klas. Gebruik eventueel de bingo-kaart onder deze link. Elke keer wanneer je ervaart dat een leerling rekening houdt met een ander, of wanneer een leerling je kan vertellen op welke manier hij/zij rekening hield met een ander, vul je een vakje in. Beloon de groep wanneer jullie gezamenlijke bingokaart vol is.