Filosoferen over schermtijd

Toelichting

Schermtijd is een lastig vraagstuk in veel gezinnen. De aantrekkingskracht van beeldschermen is groot en kinderen zijn lekker bezig als ze gamen of tv-kijken. De grenzen en afspraken rondom schermgebruik zijn daarom soms moeilijk te handhaven. Bovendien bestaat er geen eenduidige informatie over wat veel of weinig schermgebruik is en of schermgebruik vooral goed of vooral slecht is voor de ontwikkeling van kinderen. In deze les gaan kinderen zelf in gesprek over hun schermgebruik, leren ze van elkaars gewoonten en gebruiken en oefenen ze met bewust gedrag.

Start

Benoem het onderwerp van het gesprek: schermtijd. Dat gaat over computeren en televisie kijken.
Vraag de leerlingen een hand op te steken naar aanleiding van de volgende vragen. Kies steeds één leerling uit om de vervolgvraag te beantwoorden.

 • Wie speelt er wel eens een computerspelletje? Wat is er leuk aan computerspelletjes?
 • Wie speelt er elke dag een computerspelletje? Welk spelletje speel jij zo graag?
 • Wie speelt er nooit een computerspelletje? Waarom speel je geen computerspelletjes?

Herhaal de startopdracht nu omtrent televisiekijken. Vraag de leerlingen een hand op te steken naar aanleiding van de volgende vragen. Kies steeds één leerling uit om de vervolgvraag te beantwoorden.

 • Wie kijkt er weleens televisie? Wat is er leuk aan televisiekijken?
 • Wie kijkt er elke dag televisie? Welk televisieprogramma kijk je graag?
 • Wie kijkt er nooit televisie? Waarom kijk je geen televisie?
Gespreksregels

Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels in de kring.

Filosoferen

Denk samen na aan de hand van (enkele van) de volgende vragen.

 • Weet je wat het woord schermtijd betekent? Is schermtijd een speciaal soort tijd? Bestaat er ook een schermklok?
 • Hebben jullie thuis afspraken over hoe vaak en hoe lang je mag gamen of filmpjes kijken? Welke afspraken zijn dat?
 • Is het moeilijk om je aan die afspraken te houden? Waarom (niet)? Of: hoe komt dat?
 • Vinden grote mensen het ook moeilijk om zich aan de schermtijdafspraken te houden, denk je?
 • Kun je teveel gamen of tv-kijken? Wat vind je teveel?
 • Word jij rustig of druk van schermen? Blijven spelletjes in je hoofd zitten, ook als je niet meer achter een scherm zit?
 • Wat is leuker: (buiten)spelen of gamen? Waarom vind je dat?
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.