Filosoferen over sport en beweging

Aanwijzing voor de gespreksleider

Deze les gaat over sport en vraagt onder andere naar de ervaringen van kinderen. Niet alle kinderen zijn in de gelegenheid om te sporten bij een club of vereniging. Een van de onderzoekende vragen gaat daar over – wie wil zou daarover kunnen vertellen – maar belangrijker nog is het om andere vormen van sporten en bewegen in het gesprek te betrekken. Neem daarom direct vanaf de start buitenspelen (skaten, skateborden, fietsen, steppen etc.) en het gymmen op school als vormen van sport mee in dit gesprek. 

Introductie

Bij wijze van introductie kun je met de leerlingen een paar sportoefeningen doen. Doe dat eventueel in het speellokaal, in de gang of op het schoolplein. Vraag steeds een leerling om een warming-up of beweging voor te doen die zij of hij kent vanuit de eigen sport, gym of spel zoals jumping jacks, rekken en strekken, opdrukken, droogzwemmen, touwtje springen etc.

Of speel als alternatief voor deze actieve introductie een sportquiz van SchoolTV op het digibord (link). 

Startvragen

Laat de leerlingen in tweetallen of tafelgroepjes ervaringen delen. Stel een startvraag en geef dan steeds een paar minuten tijd om samen van gedachten te wisselen. 

  • Hou jij van sporten? Welke sport doe jij graag? Denk ook aan schoolgym of buitenspelen!
  • Waarom sport je? 
  • Wat voel je als je zin hebt om te sporten?
  • Heb je weleens geen zin om te sporten? Hoe komt dat?
Gespreksregels

Ga met de groep in de kring. Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels.

Filosoferen

Filosofeer aan de hand van (enkele van) de volgende vragen.

  • Waar is sporten (of gymmen, of buitenspelen) goed voor?
  • Heb je talent nodig om te kunnen sporten? Moet je er goed in zijn? Waarom vind je dat?
  • Heb je doorzettingsvermogen nodig om te kunnen sporten? Waarom denk je dat?
  • Kan iedereen sporten? Voor welke mensen is het moeilijk, denk je?
  • Sport je om iets te bereiken? Wat wil je ermee bereiken?
  • Zijn mensen die sporten of gymmen beter dan mensen die niet sporten? Waarom (niet)?
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.
Ter verwerking kunnen de leerlingen een reclamezin bedenken voor de sport, de gymoefening of de vorm van buitenspelen waar zij van houden. Vraag enkele leerlingen hun reclamezin te presenteren voor de klas. Of schrijf de zinnen op en geef ze een plek op de leerwand.