Filosoferen over uitvinden

Introductie

Bekijk ter introductie op Youtube de video ‘Keepvogel – De uitvinding’ van Wouter van Reek (VPRO).

Gespreksregels

Leid het filosoferen in en benoem de gesprekregels in de kring.

Filosoferen

Filosofeer aan de hand van (enkele van) de volgende vragen.

  • Wat is een uitvinding?
  • Heb jij weleens iets uitgevonden? Wat was het? En hoe heb je het gemaakt?
  • Kan iedereen een uitvinder zijn?
  • Hebben we uitvinders nodig?
  • Is alles wat bestaat ooit een keer uitgevonden?
  • Bestaan er goede en slechte uitvindingen?
  • Wat zou jij graag nog eens uitvinden? Welke klus of welk probleem zou je willen oplossen?
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.
Ter verwerking kunnen de leerlingen een tekening maken van de uitvindingen die zij bij de laatste vraag in het kringgesprek hebben bedacht.