Prentenboek ‘Heb jij misschien Olifant gezien?’ – Filosoferen over talenten en vaardigheden

Introductie

Lees ter introductie van het onderwerp voor uit het prentenboek of bekijk de animatie op Youtube (link).

Beschrijving van het boek ‘Heb jij misschien Olifant gezien?’ door D. Barrow

Een jongetje speelt verstoppertje met een olifant. Het jongetje telt tot tien en de olifant gaat zich verstoppen – dat kan hij heel goed, waarschuwt hij nog. En hij krijgt gelijk! Hoewel de lezer hem duidelijk kan zien zitten, staart het jongetje steeds weer verbaasd in het rond. Waar kan Olifant toch gebleven zijn?

Begrijpend luisteren

Ga na of de leerlingen het verhaal hebben kunnen volgen en begrijpen.

Gespreksregels

Benoem voor de jongste kleuters bij elk gesprek opnieuw wat de werkwijze en het doel van het filosoferen is, bijvoorbeeld: Er zijn vragen waar we samen over nadenken. We vertellen elkaar in de kring wat we denken. Alle antwoorden zijn goed en iedereen doet mee.

Filosofische vragen

Denk samen na aan de hand van (enkele van) de volgende vragen.

  • Waar ben jij goed in? Hoe weet je dat?
  • Hoe kan het dat je daar goed in bent? Heb je veel geoefend of kon je het vanzelf?
  • Is iedereen ergens goed in?
  • Vind je de dingen leuk waar je goed in bent? Waarom (niet)?
  • Is het fijner om iets te doen waar je al goed in bent, of iets nieuws wat je nog moet leren? Waarom?
  • Kun je overal goed in worden?
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.
Ter verwerking kunnen leerlingen die dat willen, in de kring, in het speellokaal of op het schoolplein voordoen waar ze goed in zijn, zoals hard rennen, touwtje springen, op één been staan, zingen, koprollen etc.

Verantwoording

Titel: Heb jij misschien Olifant gezien?
Schrijver: David Barrow
Uitgeverij: Gottmer, Haarlem 2017.