Filosoferen over reizen en thuiskomen

Introductie

Lees ter introductie het gedicht ‘Thuiskomst’ van F. Pijlman uit de bundel ‘Heel de wereld wordt wakker’ (pag. 86).

Gespreksregels

Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels in de kring.

Filosofische vragen

Filosofeer aan de hand van (enkele van) de volgende vragen:

  • Wat is een reis? Ben jij weleens op reis geweest?
  • Is een reis altijd ver weg en spannend, of kan het ook dichtbij zijn?
  • Is naar school gaan ook een reis? Waarom (niet)?
  • Is naar opa en oma gaan ook een reis? Waarom (niet)?
  • Waarom gaan mensen op reis?
  • Wat kun je ontdekken als je op reis gaat?
  • Lijkt jouw huis en buurt anders als je thuiskomt van een reis? Hoe kan dat?
  • Wat is het fijnste: op reis gaan of weer thuiskomen?
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.
Vraag de kinderen ter verwerking een ansichtkaart (op A6-papier) te tekenen met daarop ‘Groeten uit … ‘ en achterop een bericht aan bijvoorbeeld opa en oma of een beste vriend.

De ansichtkaarten kunnen een plek krijgen op het prikbord of de leerwand.

Verantwoording

Gedicht ‘Thuiskomst’ door F. Pijlman uit de bundel
‘Heel de wereld wordt wakker’ (samengesteld door J. Robben)
Uitgeverij Gottmer, Haarlem 2022.