Boek ‘De zee kwam door de brievenbus’ – Filosoferen over geschiedenisverhalen

Aanwijzing voor de gespreksleider

Jeugdliteratuur is een rijke inspiratiebron voor filosofische gesprekken. Andersom zijn gesprekken over boeken een belangrijke motivatie voor het lezen. Onderstaand vind je gespreksvragen die geïnspireerd zijn door het bij deze les aangegeven boek. Je kunt deze vragen natuurlijk ook bij een andere aan- of inleiding gebruiken, of aansluitend bij een boek met dezelfde thematiek.

Het boek als inleiding op het gesprek

Er zijn verschillende mogelijkheden om een boek als startpunt te gebruiken:

 • Lees het boek in etappes voor aan de groep;
 • Lees een fragment voor aan de groep;
 • Vraag één of meerdere leerlingen een boekbespreking voor te bereiden bij het boek;
 • Presenteer het boek en de inhoud als aanbeveling voor het individueel, zelfstandig lezen. Kijk daarvoor ook op Youtube, waar van veel boeken promoties, trailers of besprekingen te vinden zijn.
Beschrijving van het boek ‘De zee kwam door de brievenbus’ door S. Noort

Midden in de nacht maakt mama Liesje en haar zus wakker. Het is ijskoud en het stormt. ‘Snel, kleed je aan!’ zegt mama. ‘De zee komt. De dijk is kapot.’
Liesje moet helpen om spulletjes naar boven te brengen. Waarom eigenlijk? Denken papa en mama soms dat de zee naar binnen zal komen?
Liesje vertelt hoe zij als klein meisje de watersnoodramp meemaakte. Selma Noort schreef haar verhaal op in dit boek.

Gespreksregels

Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels in de kring.

Filosofische vragen

Filosofeer aan de hand van (enkele van) de volgende vragen.

 • Wat zijn geschiedenisverhalen?
 • Zijn geschiedenisverhalen echt gebeurd of verzonnen? Of allebei?
 • Zijn geschiedenisverhalen belangrijk voor het kennen van de geschiedenis?
 • Begrijp je de geschiedenis beter als je er verhalen over hoort? Hoe komt dat?
 • Is de geschiedenis zelf een verhaal? Of zijn alle verhalen samen de geschiedenis?
 • Kunnen we alle verhalen uit de geschiedenis kennen? Is dat belangrijk?
 • Leren we van geschiedenisverhalen iets over het heden? Of voor de toekomst? Op welke manier?
Afsluiting

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Verantwoording

Titel: De zee kwam door de brievenbus
Schrijver: S. Noort
Uitgeverij: Leopold, Amsterdam 2015.