Filosoferen over gevoel of verstand

Introductie

In deze les gaat het over gevoel en verstand. Soms vertrouw je meer op wat je denkt en soms meer op wat je voelt. Bijvoorbeeld bij het maken van beslissingen. Maar soms is het niet helemaal duidelijk of iets een gevoel is of een gedachte. In het gesprek proberen we te ontdekken wat de verschillen zijn en of je beter naar je gevoel of naar je verstand kunt luisteren.

Startvraag

Laat de leerlingen eerst de startvraag individueel, op papier, beantwoorden.

  • Wat is het verschil tussen een gevoel (emotie) en een gedachte?

Vraag de leerlingen om vervolgens hun antwoorden in tweetallen te bespreken.

Gespreksregels

Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels in de kring.

Filosofische vragen

Filosofeer aan de hand van de volgende vragen:

  • Hoe hebben jullie het verschil tussen een gevoel en een gedachte in de startopdracht omschreven?
  • Bepalen je gevoelens hoe je over iets denkt? Op welke manier? Of: waarom niet?
  • Bepalen je gedachten hoe je je over iets voelt? Op welke manier? Of: waarom niet?
  • Kun je je gedachten en gevoelens scheiden, of lopen ze door elkaar heen?
  • Wat vind je belangrijker: gevoel of verstand? Waarom vind je dat?
  • Zou je bij een keuze of beslissing naar je gevoel of naar je verstand luisteren? Waarom?
  • Kunnen gevoel en verstand samenwerken? Op welke manier? Of waarom niet?
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.
Ter verwerking kunnen de leerlingen hun ideeën samenvatten door een zin te bedenken over gevoel of verstand, die zij op een spandoek zouden kunnen zetten, zoals:

Luister naar je gevoel, dan ……………………………….. of

Vertrouw op je verstand, want ……………………………………..

Loop tijdens het schrijven rond om de leerlingen aan te moedigen en besteed wat extra aandacht aan de kinderen die je tijdens het kringgesprek nog (te) weinig hebt gehoord.