Filosoferen over iets kwijt zijn

Introductie

Kijk en luister als introductie op het onderwerp naar het lied over kwijte dingen van Tina Foetsie in De Boterhammenshow (link). Doe dat eventueel twee keer, zodat alle kleuters het kunnen volgen.

Gespreksregels

Leid het filosoferen in. Geef een paar eenvoudige gespreksregels aan.

Filosoferen

Denk samen na over (enkele van) de volgende vragen.

  • Ben jij weleens iets kwijt? Kun je er iets over vertellen?
  • Hoe weet je dat iets kwijt is?
  • Wat denk je als je iets kwijt bent? En wat doe je?
  • Wat zou je het meest missen als je het kwijt zou raken?
  • Hoe komt het dat dingen kwijtraken?
  • Waar zijn de dingen gebleven die je kwijt bent?
  • Komt alles altijd weer terug?
  • Kun je jezelf kwijtraken?
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting. Ter verwerking kun je een zoekspel of verstoppertje spelen in het speellokaal of op het schoolplein. Of maak samen in de klas een plek voor gevonden voorwerpen.