Filosoferen in de lente

Toelichting

Deze les sluit gaat in brede zin over de lente: over groei en bloei, over nieuw leven en over alles wat kan veranderen.

Introductie

Lees ter introductie het verhaal van Rupsje Nooitgenoeg. Heb je het boek niet in huis? Bekijk dan een digitale versie op YouTube.

Beschrijving van het boek

Rupsje Nooitgenoeg heeft honger. Hij eet maar door. Als alle blaadjes op zijn, begint hij aan taart, worst, snoep, fruit en chocolade. Elke dag van de week wordt hij een beetje dikker, totdat hij verschrikkelijke buikpijn krijgt. Hij bouwt een huisje om zich heen en aan het eind van de week komt hij eruit als een prachtige vlinder.

Begrijpend luisteren

Ga na of de leerlingen het verhaal hebben begrepen. Stel eventueel enkele helpende vragen:

  • Wat is er met het rupsje gebeurd?
  • Waarom heet hij Rupsje Nooitgenoeg, denk je?
  • Zijn de vlinder en het rupsje hetzelfde dier?
  • Hoe is het rupsje veranderd?
Gespreksregels

Benoem wat filosoferen is en hoe jullie dat doen. Geef enkele eenvoudige gespreksregels aan.

Onderzoekende startopdracht

Leg een aantal voorwerpen in de kring, die te maken hebben met veranderingen zoals die voorkomen in de natuur. Bijvoorbeeld een kippenei, een bloesemtak, een bloemzaadje, een bloembol.

Stel de leerlingen de volgende vragen:

  • Zie je iets liggen wat zou kunnen veranderen?
  • Wie er wil vertellen hoe dat gaat?

Filosofische vragen

Filosofeer samen verder aan de hand van (enkele van) de volgende vragen:

  • Wat is veranderen?
  • Kun je nog meer dingen bedenken die kunnen veranderen?
  • Bestaat er iets wat nooit verandert?
  • Kunnen mensen (kinderen) veranderen? Ben jij weleens veranderd?
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.

Zing ter verwerking eventueel het lied ‘Vertel eens vlinder’ (YouTube link):

Vertel eens vlinder, vertel eens vlinder, waar kom je vandaan? (2x)
Ik was een rupsje, ik was een rupsje, ik zat op een blad. (2x)
Toen ging ik spinnen, toen ging ik spinnen en ik spon een cocon. (2x)
Maar op een morgen, maar op een morgen, kroop ik eruit. (2x)
Nu ben ik een vlinder, ik ben een vlinder en ik vlieg door de lucht (2x)

Verantwoording

Titel: Rupsje Nooitgenoeg
Schrijver: E. Carle
Uitgeverij: Gottmer, Haarlem 1997.