Filosoferen over winnen en verliezen

Introductie

Laat de kinderen in tweetallen of aan de tafelgroepjes nadenken en praten over de volgende startvragen:

  • Heb je weleens (iets) gewonnen?
  • Wat was dat? En wat moest je ervoor doen of kunnen?

Laat een aantal kinderen klassikaal hun antwoord geven bij wijze van voorbeeld en praat daarna in de kring verder aan de hand van de filosofische vragen.

Gespreksregels

Leid het filosoferen in en benoem de gespreksregels in de kring.

Filosofische vragen

Filosofeer aan de hand van (enkele van) de volgende vragen.

  • Wat is een winnaar? Wat voel je als je wint? En wat denk je dan?
  • Wat is een verliezer? Wat voel je als je verliest? En wat denk je dan?
  • Is het altijd leuk om te winnen? Waar hangt dat vanaf?
  • Is het altijd naar om te verliezen? Waar hangt dat vanaf?
  • Kun je winnen of verliezen zonder aan een wedstrijd mee te doen? Op welke manier?
  • Zijn er bij een ruzie of meningsverschil ook winnaars en verliezers?
  • Is er een situatie of wedstrijd mogelijk waarbij iedereen wint?
Afsluiting en verwerking

Sluit het gesprek af met een korte samenvatting.
Ter verwerking kunnen de leerlingen een medaille ontwerpen voor een wedstrijd die niet bestaat. Denk aan ‘Kampioen Pannenkoeken bakken’, ‘Kampioen moppen tappen’ of ‘Kampioen probleemoplosser’. Maak daarvoor eventueel gebruik van het werkblad onder deze link.¬†Aan wie zouden zij deze medaille willen geven?